Organizāciju psihologs,
personāla vadības
konsultants un biznesa treneris.

Mans stāsts

Mācību programmu dizainēšana un vadīšana

Mācību vajadzību izpēte, attīstības pasākumu un programmu dizainēšana un vadīšana klātienē vai tiešsaistē. Mācību saturs ir modulārs un pielāgojams konkrētās organizācijas vajadzībām.

“Galvenais faktors, kāpēc cilvēki kļūst par ekspertiem, nav fiksētas spējas, ar kurām cilvēks tiek pieņemts darbā, bet gan jēgpilna iesaistīšanās savā iz augsmē.”
Roberts Sternbergs, psihologs

Galvenās jomas, temati:

 • Sevis izzināšanas un personīgās efektivitātes instrumenti
 • Ko nozīmē būt labam vadītājam?
 • Vadītājs kā iesaistes un atbildības uzņemšanās veicinātājs. Instrumenti un prasmju attīstība. (Facilitation skills)
 • Efektīva deleģēšana
 • Efektīva atgriezeniskā saikne
 • Iesaistošu sanāksmju vadīšana hibrīda darba apstākļos
 • Fokusēta stāstu stāstīšana kā efektīvs vadības instruments
 • Pārmaiņu vadība
 • Jēgpilnu attīstības pārrunu vadīšana un personīgā attīstības plāna izveide
 • Mācīšanās prasmju pilnveide ikdienas darba procesā
 • Praktiskas mācības iekšējiem treneriem. Kā sagatavoties, novadīt mācības klātienē vai tiešsaistē un palīdzēt apgūto pārnest uz ikdienas darbu?
 • Pārdošanas un piepārdošanas pamatprasmes

Mācību programmās būtiska uzmanība tiek veltīta līdzsvaram starp savas attieksmes izzināšanu, veidošanu, prasmju pilnveidi un praktiski pielietojamu instrumentu apguvi. Mācību programmās var integrēt arī individuālo koučingu. Šīs mācību programmas attīsta prasmes, rosina atklāsmju, ideju apkopošanu, kā arī personīgā rīcības plāna izveidi.

“Pārmaiņas ir neizbēgamas,
izaugsme ir izvēle.”
Džons Maksvels

Klientu atsauksmes

Izveidojusies lieliska sadarbība

“Moller Auto Baltic sadarbojas ar Uldi Pāvulu jau vairākus gadus, kopā realizējot dažādas ausgtākā un vidējā līmeņa vadītāju attīstības programmas. Pēdējo gadu laikā esam kopā strādājuši arī pie stratēģijas izstrādes procesa. Šo gadu laikā Moller Auto Baltic ar Uldi ir izveidojusies lieliska sadarbība. Uldis vienmēr nodrošina augta līmeņa profesionalitāti, individuālu un radošu pieeju. Pasniegtās mācības vienmēr ir interesantas, aktīvas un rada sajūtu, ka gribas mācīties vēl! Esam ļoti priecīgi sadarboties un noteikti iesakām to darīt arī citiem uzņēmumiem, kuriem rūp darbinieku attīstība.”

Elīna Grāvīte
Elīna Grāvīte
Moller Auto Baltic, Manager, People and Culture, Baltics

Sadarbība, kas vērsta uz uzticēšanos, klientu vajadzībām un rezultātiem

“Uzticama, vērsta uz klientu vajadzībām un rezultātiem - tā mēs raksturotu līdzšinējo sadarbību ar Uldi Pāvulu, SIA Energise. Profesionāla pieeja mācību jautājumiem un spēcīgas, uz pieredzi balstītas zināšanas ir veicinājušas kopīgu sadarbību jau vairāku projektu īstenošanā.”

Gunita Meiere
Gunita Meiere
AS Latvijas Finieris, Valdes locekle

Izaugsmes piedzīvojums

“Uldim piemīt tā unikālā prasme šķietami sarežģītus un uzreiz ne tik viegli saprotamus konceptus, padarīt viegli uztveramus un mācību procesu uzdizainēt tik smalki, ka dalībniekiem šī pieredze šķiet kā viegls, atbalstošs un jā, arī jautrs izaugsmes piedzīvojums. Pēc Ulda mācībām man vienmēr ir sajūta, ka esmu palicis daudz labāks cilvēks! Viennozīmīgi vienas no manām vislabākajām sadarbības pieredzēm!”

Andris Gribusts
Andris Gribusts
Lielvārds, Valdes priekšsēdētājs

Idejas un zināšanas, kas iedvesmo

“Ulda Pāvula vadībā, komandas mācībās iegūtās radošās idejas un zināšanas ikdienas darbam ar komandu un komunikācijai ar kolēģiem, iedvesmo ikvienu apmācību dalībnieku. Uldis ar fantastisku aizrautību iesaista visus dalībniekus praktiskās nodarbībās, jēgpilnās diskusijās un ar lieliskiem praktiskajiem piemēriem mudina ikvienu dalībnieku atziņai – visvērtīgākie risinājumi ir tie, kurus ieraugām un līdz kuriem darba procesā nonākam paši. Paldies par ieguldīto darbu, veidojot un īstenojot mācības AE Partner komandām!”

Jolanta Pavītola
AE Partner, prokūriste un CHRO

Atbalsts stratēģijas izstrādei

“Veselības ministrija 2022.gadā vidēja termiņa stratēģijas izstrādes atbalstam un darbnīcu moderēšanai uzrunāja un turpināja sadarbību ar organizāciju psihologu Uldi Pāvulu. Radošas sadarbības rezultātā tika nodrošināts atbalsts stratēģijas izstrādei - gan vadot tiešsaistes darbnīcas vadītājiem uz darbiniekiem, kuru laikā apkopoti, pārrunāti un izvērtēti priekšlikumi svarīgākajiem stratēģijas elementiem, gan novadīta fokusgrupa ministrijas resora padotības iestāžu vadītājiem, kuras ietvaros diskutēts par ministrijas prioritātēm un vīziju. Milzīgs paldies par sadarbību!”

Baiba Brasliņa
Baiba Brasliņa
Veselības ministrija, Personāla un dokumentu pārvaldības departamenta direktore

Vērsts uz attīstību un rezultātu

“Sadarbība ar Uldi Pāvulu dažāda veida un mēroga projektos LMT ir jau vairāk kā 10 gadus. Uldis ir piedalījies gan LMT rebrendinga, gan zīmola revitalizācijas projektos, veidojis un novadījis dažāda veida apmācības kā vadītājiem tā speciālistiem, kā arī veicis apjomīgu sadarbības izpētes projektu. Augsti novērtējam Ulda zināšanas un pieredzi kā organizāciju psihologam, kā arī neizsīkstošo interesi par jaunākajām tendencēm, pētījumiem un aktualitātēm pasaulē šajā jomā. Uz attīstību un rezultātu vērsts, aktīvs, enerģisks un iedvesmojošs. Tikai pozitīva sadarbība, kuru noteikti turpināsim.”

Žozita Beresņeva
Žozita Beresņeva
LMT, Personāla vadības direktore

Sāksim sarunu