Organizāciju psihologs,
personāla vadības
konsultants un biznesa treneris.

Mans stāsts

Klienti, kas uzticas

LMT Lielvārds Veselības ministrija Latvijas finieris AE Partner Moller Auto Baltic

Uldis Pāvuls

Organizāciju psihologs, kura dizainētie un vadītie stratēģiskās plānošanas, vērtību atklāšanas un komandu attīstības, kā arī mācību pasākumi ir mērķtiecīgi, strukturēti, ar iesaisti, modernām tehnoloģijām, šķietamu vieglumu un nelieliem izklaides elementiem.

Strādā, lai iedvesmotu darbiniekus personīgajai, komandas un organizācijas attīstībai, nodrošinot ar metodisko atbalstu, izglītojošu saturu un prasmju treniņiem, kā arī, palīdzot organizācijā veidot izaugsmi sekmējošu vidi, lai būtu vieglāk meklēt labākos risinājumus izaicinājumiem darbā mainīgā vidē.

Darbinieku un
vadītāju attīstība

Darbinieku un
vadītāju attīstība

Iedvesmojošas un interaktīvas lekcijas

0,5-1,5 stundu ilgas izglītojošas, iesaistošas lekcijas ar nelieliem izklaides elementiem dažādos darbinieku pasākumos par aktuāliem organizāciju psiholoģijas tematiem.

Uzzināt vairāk

Mācību programmu dizainēšana un vadīšana

Mācību vajadzību izpēte, attīstības pasākumu un programmu dizainēšana un vadīšana klātienē vai tiešsaistē. Mācību saturs ir modulārs un pielāgojams konkrētās organizācijas vajadzībām.

Uzzināt vairāk

Komandu
attīstība

Komandu
attīstība

Darbsemināri komandas attīstībai

Komandas darbs tiek bieži idealizēts. Daļa darbinieku vēlas strādāt labā komandā, bet pagaidām, iespējams, vēl nav gatavi veikt pietiekošu piepūli labas komandas izveidei. Izveidot efektīvu komandu un uzturēt labu sadarbību nav tik vienkārši kā mēs vēlētos.

Uzzināt vairāk

Organizācijas
attīstība

Organizācijas
attīstība

Stratēģiskās plānošanas pasākumu dizainēšana un vadīšana

Stratēģiskā plānošana ir ļoti labs un jaudīgs līderības instruments ar kura palīdzību var saliedēt un motivēt darbiniekus, labāk apzinoties esošo situāciju organizācijā un apkārtējā vidē, izvirzot kopīgus mērķus un vienojoties kā tos labāk sasniegt.

Uzzināt vairāk

Organizācijas vērtību atklāšana un rīcību definēšana

Vērtības atspoguļo to, kas mums ir ļoti svarīgi, kam mēs ticam, kas mēs esam.

Uzzināt vairāk

Vadītāju pieredzes apmaiņas grupas

Vienas organizācijas, viena līmeņa vadītāji tiekas speciāli pieredzes apmaiņai dizainētā klātienes vai tiešsaistes pasākumā/pasākumu ciklā

Uzzināt vairāk
“Pārmaiņas ir neizbēgamas,
izaugsme ir izvēle.”
Džons Maksvels

Klientu atsauksmes

Izveidojusies lieliska sadarbība

“Moller Auto Baltic sadarbojas ar Uldi Pāvulu jau vairākus gadus, kopā realizējot dažādas ausgtākā un vidējā līmeņa vadītāju attīstības programmas. Pēdējo gadu laikā esam kopā strādājuši arī pie stratēģijas izstrādes procesa. Šo gadu laikā Moller Auto Baltic ar Uldi ir izveidojusies lieliska sadarbība. Uldis vienmēr nodrošina augta līmeņa profesionalitāti, individuālu un radošu pieeju. Pasniegtās mācības vienmēr ir interesantas, aktīvas un rada sajūtu, ka gribas mācīties vēl! Esam ļoti priecīgi sadarboties un noteikti iesakām to darīt arī citiem uzņēmumiem, kuriem rūp darbinieku attīstība.”

Elīna Grāvīte
Elīna Grāvīte
Moller Auto Baltic, Manager, People and Culture, Baltics

Sadarbība, kas vērsta uz uzticēšanos, klientu vajadzībām un rezultātiem

“Uzticama, vērsta uz klientu vajadzībām un rezultātiem - tā mēs raksturotu līdzšinējo sadarbību ar Uldi Pāvulu, SIA Energise. Profesionāla pieeja mācību jautājumiem un spēcīgas, uz pieredzi balstītas zināšanas ir veicinājušas kopīgu sadarbību jau vairāku projektu īstenošanā.”

Gunita Meiere
Gunita Meiere
AS Latvijas Finieris, Valdes locekle

Izaugsmes piedzīvojums

“Uldim piemīt tā unikālā prasme šķietami sarežģītus un uzreiz ne tik viegli saprotamus konceptus, padarīt viegli uztveramus un mācību procesu uzdizainēt tik smalki, ka dalībniekiem šī pieredze šķiet kā viegls, atbalstošs un jā, arī jautrs izaugsmes piedzīvojums. Pēc Ulda mācībām man vienmēr ir sajūta, ka esmu palicis daudz labāks cilvēks! Viennozīmīgi vienas no manām vislabākajām sadarbības pieredzēm!”

Andris Gribusts
Andris Gribusts
Lielvārds, Valdes priekšsēdētājs

Idejas un zināšanas, kas iedvesmo

“Ulda Pāvula vadībā, komandas mācībās iegūtās radošās idejas un zināšanas ikdienas darbam ar komandu un komunikācijai ar kolēģiem, iedvesmo ikvienu apmācību dalībnieku. Uldis ar fantastisku aizrautību iesaista visus dalībniekus praktiskās nodarbībās, jēgpilnās diskusijās un ar lieliskiem praktiskajiem piemēriem mudina ikvienu dalībnieku atziņai – visvērtīgākie risinājumi ir tie, kurus ieraugām un līdz kuriem darba procesā nonākam paši. Paldies par ieguldīto darbu, veidojot un īstenojot mācības AE Partner komandām!”

Jolanta Pavītola
AE Partner, prokūriste un CHRO

Atbalsts stratēģijas izstrādei

“Veselības ministrija 2022.gadā vidēja termiņa stratēģijas izstrādes atbalstam un darbnīcu moderēšanai uzrunāja un turpināja sadarbību ar organizāciju psihologu Uldi Pāvulu. Radošas sadarbības rezultātā tika nodrošināts atbalsts stratēģijas izstrādei - gan vadot tiešsaistes darbnīcas vadītājiem uz darbiniekiem, kuru laikā apkopoti, pārrunāti un izvērtēti priekšlikumi svarīgākajiem stratēģijas elementiem, gan novadīta fokusgrupa ministrijas resora padotības iestāžu vadītājiem, kuras ietvaros diskutēts par ministrijas prioritātēm un vīziju. Milzīgs paldies par sadarbību!”

Baiba Brasliņa
Baiba Brasliņa
Veselības ministrija, Personāla un dokumentu pārvaldības departamenta direktore

Vērsts uz attīstību un rezultātu

“Sadarbība ar Uldi Pāvulu dažāda veida un mēroga projektos LMT ir jau vairāk kā 10 gadus. Uldis ir piedalījies gan LMT rebrendinga, gan zīmola revitalizācijas projektos, veidojis un novadījis dažāda veida apmācības kā vadītājiem tā speciālistiem, kā arī veicis apjomīgu sadarbības izpētes projektu. Augsti novērtējam Ulda zināšanas un pieredzi kā organizāciju psihologam, kā arī neizsīkstošo interesi par jaunākajām tendencēm, pētījumiem un aktualitātēm pasaulē šajā jomā. Uz attīstību un rezultātu vērsts, aktīvs, enerģisks un iedvesmojošs. Tikai pozitīva sadarbība, kuru noteikti turpināsim.”

Žozita Beresņeva
Žozita Beresņeva
LMT, Personāla vadības direktore

Sāksim sarunu