Organizāciju psihologs,
personāla vadības
konsultants un biznesa treneris.

Mans stāsts

Mans stāsts

Strādā, lai iedvesmotu attīstībai. Viņa pieejas pamatā ir pārliecība, ka ikviens vēlas mācīties un pilnveidoties, ja tam ir nepieciešamie apstākļi – neziņa, kā labāk rīkoties; laiks apstāties, padomāt par notiekošo, par savu attieksmi, par svarīgo; skaidrs mērķis, zināt, kādas prasmes nepieciešamas, kā labāk mācīties, kādiem instrumentiem efektīvāk paveikt darbu. Tas nav vienkārši. Tieši tāpēc Ulda dizainētie un vadītie stratēģiskās plānošanas, vērtību atklāšanas, komandu potenciāla paaugstināšanas un mācību pasākumi palīdz šos apstākļus veidot – mērķtiecīgi, strukturēti, ar iesaisti, šķietamu vieglumu un nelieliem izklaides elementiem, kā arī izmantojot modernās tehnoloģijas. Rezultāts? Ne tikai jaunas attieksmes, prasmes un praktiski instrumenti darbam, bet arī gandarījums un lepnums par laika un enerģijas ieguldījumu savā izaugsmē.

Izglītība

 • Stokholmas Universitātes maģistra grāds Organizāciju psiholoģijā
 • Latvijas Universitātes doktora grāds psiholoģijā

Papildus profesionālā pilnveide:

 • Sertifikāts komandu koučingā, Coaching Development Ltd, Latvija
 • Sertifikāts Mikromācīšanās pieejas izmantošana, Training Magazine, ASV
 • Sertifikāts Personīgā profila analīze (PPA), profesionālais darba stils, Thomas International, Lielbritānija
 • Wisnio (Teamscope) platformas izmantošana personāla atlasē un komandas attīstībā, Igaunija
 • Sertifikāts Ēriksona profesionālajā koučingā, Igaunija
 • Mācību dizainēšana un vadīšana, Training Magazine, ASV

Uzstāšanās konferencēs:

 • “Spēka prasmes jūsu organizācijas nākotnei.”, HR nedēļa, 2022.
 • "E-līderība - attālinātās vadības kompetence." Trainify, 2021.
 • “Reflektējot par organizācijas kultūru - vai tā joprojām ir aktuāla?”, HR nedēļa, 2020
 • “Atbildības kultūra”, Cilvēkfaktors, 2019
 • “Kā veicināt pārmaiņas - ar aukstu ūdeni vai aicinot sekot?” Confinn konference “Darba tiesības un personāls, 2016.
 • “Mūžizglītības metožu pielietojums uzņēmumos.” Latvijas Personāla vadības asociācijas forums, 2015.
 • “Paaudžu atšķirību” psiholoģiskie aspekti.” Latvijas Personāla vadības asociācijas forums “Četru spēks”, 2013.
 • “Cilvēcība darbā?” Latvijas Personāla vadības asociācijas forums, 2012.

Profesionālā organizācija:

Latvijas Organizāciju psihologu biedrība

Akadēmiskais amats:

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes, psiholoģijas nodaļas docents

“Pārmaiņas ir neizbēgamas,
izaugsme ir izvēle.”
Džons Maksvels

Klientu atsauksmes

Izveidojusies lieliska sadarbība

“Moller Auto Baltic sadarbojas ar Uldi Pāvulu jau vairākus gadus, kopā realizējot dažādas ausgtākā un vidējā līmeņa vadītāju attīstības programmas. Pēdējo gadu laikā esam kopā strādājuši arī pie stratēģijas izstrādes procesa. Šo gadu laikā Moller Auto Baltic ar Uldi ir izveidojusies lieliska sadarbība. Uldis vienmēr nodrošina augta līmeņa profesionalitāti, individuālu un radošu pieeju. Pasniegtās mācības vienmēr ir interesantas, aktīvas un rada sajūtu, ka gribas mācīties vēl! Esam ļoti priecīgi sadarboties un noteikti iesakām to darīt arī citiem uzņēmumiem, kuriem rūp darbinieku attīstība.”

Elīna Grāvīte
Elīna Grāvīte
Moller Auto Baltic, Manager, People and Culture, Baltics

Sadarbība, kas vērsta uz uzticēšanos, klientu vajadzībām un rezultātiem

“Uzticama, vērsta uz klientu vajadzībām un rezultātiem - tā mēs raksturotu līdzšinējo sadarbību ar Uldi Pāvulu, SIA Energise. Profesionāla pieeja mācību jautājumiem un spēcīgas, uz pieredzi balstītas zināšanas ir veicinājušas kopīgu sadarbību jau vairāku projektu īstenošanā.”

Gunita Meiere
Gunita Meiere
AS Latvijas Finieris, Valdes locekle

Izaugsmes piedzīvojums

“Uldim piemīt tā unikālā prasme šķietami sarežģītus un uzreiz ne tik viegli saprotamus konceptus, padarīt viegli uztveramus un mācību procesu uzdizainēt tik smalki, ka dalībniekiem šī pieredze šķiet kā viegls, atbalstošs un jā, arī jautrs izaugsmes piedzīvojums. Pēc Ulda mācībām man vienmēr ir sajūta, ka esmu palicis daudz labāks cilvēks! Viennozīmīgi vienas no manām vislabākajām sadarbības pieredzēm!”

Andris Gribusts
Andris Gribusts
Lielvārds, Valdes priekšsēdētājs

Idejas un zināšanas, kas iedvesmo

“Ulda Pāvula vadībā, komandas mācībās iegūtās radošās idejas un zināšanas ikdienas darbam ar komandu un komunikācijai ar kolēģiem, iedvesmo ikvienu apmācību dalībnieku. Uldis ar fantastisku aizrautību iesaista visus dalībniekus praktiskās nodarbībās, jēgpilnās diskusijās un ar lieliskiem praktiskajiem piemēriem mudina ikvienu dalībnieku atziņai – visvērtīgākie risinājumi ir tie, kurus ieraugām un līdz kuriem darba procesā nonākam paši. Paldies par ieguldīto darbu, veidojot un īstenojot mācības AE Partner komandām!”

Jolanta Pavītola
AE Partner, prokūriste un CHRO

Atbalsts stratēģijas izstrādei

“Veselības ministrija 2022.gadā vidēja termiņa stratēģijas izstrādes atbalstam un darbnīcu moderēšanai uzrunāja un turpināja sadarbību ar organizāciju psihologu Uldi Pāvulu. Radošas sadarbības rezultātā tika nodrošināts atbalsts stratēģijas izstrādei - gan vadot tiešsaistes darbnīcas vadītājiem uz darbiniekiem, kuru laikā apkopoti, pārrunāti un izvērtēti priekšlikumi svarīgākajiem stratēģijas elementiem, gan novadīta fokusgrupa ministrijas resora padotības iestāžu vadītājiem, kuras ietvaros diskutēts par ministrijas prioritātēm un vīziju. Milzīgs paldies par sadarbību!”

Baiba Brasliņa
Baiba Brasliņa
Veselības ministrija, Personāla un dokumentu pārvaldības departamenta direktore

Vērsts uz attīstību un rezultātu

“Sadarbība ar Uldi Pāvulu dažāda veida un mēroga projektos LMT ir jau vairāk kā 10 gadus. Uldis ir piedalījies gan LMT rebrendinga, gan zīmola revitalizācijas projektos, veidojis un novadījis dažāda veida apmācības kā vadītājiem tā speciālistiem, kā arī veicis apjomīgu sadarbības izpētes projektu. Augsti novērtējam Ulda zināšanas un pieredzi kā organizāciju psihologam, kā arī neizsīkstošo interesi par jaunākajām tendencēm, pētījumiem un aktualitātēm pasaulē šajā jomā. Uz attīstību un rezultātu vērsts, aktīvs, enerģisks un iedvesmojošs. Tikai pozitīva sadarbība, kuru noteikti turpināsim.”

Žozita Beresņeva
Žozita Beresņeva
LMT, Personāla vadības direktore

Sāksim sarunu