Organizāciju psihologs,
personāla vadības
konsultants un biznesa treneris.

Mans stāsts

Darbsemināri komandas attīstībai

Komandas darbs tiek bieži idealizēts. Liela daļa darbinieku vēlas strādāt labā komandā, bet nav gatavi veikt piepūli labas komandas izveidei. Izveidot efektīvu komandu un uzturēt labu sadarbību nav vienkārši.

“Mūsu darbs ir veidot tādas attiecības, komunicēt tā, lai pēc tikšanās cilvēki aiziet labāki, nekā bija atnākuši, lai viņi ir lielākā mērā spējīgi nokļūt tur, kur vēlas.”
Sets Godins

Kas ir moderna sadarbība komandās? Tā ir pastāvīga darbības izvērtēšana drošā un atbalstošā vidē ar dziļu vēlmi mācīties un attīstīties, analizējot situāciju, nosakot prioritātes, izvirzot labus mērķus, veidojot rīcības plānu un uzturot komandā atbildības kultūru. Kā to veicināt?

Pakalpojuma mērķis ir palīdzēt komandām izvērtē, kas komandas darbā ir stiprās, kas attīstāmās puses, kā arī vienoties par kopēju aktivitāšu plānu, lai veicinātu savas komandas izaugsmi. Pakalpojums iekļauj situācijas un vajadzību izzināšanu, konkrētu mērķu izvirzīšanu, sagatavošanos (piem., modernus personības un vērtību testus), diskusijas un pieredzē un pierādījumos balstītu efektīvu komandu rīcību apkopošanu un atbilstošu pašvērtējumu, kā arī konkrēta aktivitāšu plāna izstrādi, kas veicinātu komandas efektivitātes un saliedēšanās paaugstināšanu. Tiek rekomendēta arī atgriezeniskās saiknes sesija, kurā komanda izvērtē savu attīstības progresu.

Visbiežāk tie ir divu, četru vai vienas dienas ilgi vienreizēji pasākumi, darbsemināri vai tie tiek kombinēti ilgākā laika posmā augstākas efektivitātes nodrošināšanai.

“Pārmaiņas ir neizbēgamas,
izaugsme ir izvēle.”
Džons Maksvels

Klientu atsauksmes

Izveidojusies lieliska sadarbība

“Moller Auto Baltic sadarbojas ar Uldi Pāvulu jau vairākus gadus, kopā realizējot dažādas ausgtākā un vidējā līmeņa vadītāju attīstības programmas. Pēdējo gadu laikā esam kopā strādājuši arī pie stratēģijas izstrādes procesa. Šo gadu laikā Moller Auto Baltic ar Uldi ir izveidojusies lieliska sadarbība. Uldis vienmēr nodrošina augta līmeņa profesionalitāti, individuālu un radošu pieeju. Pasniegtās mācības vienmēr ir interesantas, aktīvas un rada sajūtu, ka gribas mācīties vēl! Esam ļoti priecīgi sadarboties un noteikti iesakām to darīt arī citiem uzņēmumiem, kuriem rūp darbinieku attīstība.”

Elīna Grāvīte
Elīna Grāvīte
Moller Auto Baltic, Manager, People and Culture, Baltics

Sadarbība, kas vērsta uz uzticēšanos, klientu vajadzībām un rezultātiem

“Uzticama, vērsta uz klientu vajadzībām un rezultātiem - tā mēs raksturotu līdzšinējo sadarbību ar Uldi Pāvulu, SIA Energise. Profesionāla pieeja mācību jautājumiem un spēcīgas, uz pieredzi balstītas zināšanas ir veicinājušas kopīgu sadarbību jau vairāku projektu īstenošanā.”

Gunita Meiere
Gunita Meiere
AS Latvijas Finieris, Valdes locekle

Izaugsmes piedzīvojums

“Uldim piemīt tā unikālā prasme šķietami sarežģītus un uzreiz ne tik viegli saprotamus konceptus, padarīt viegli uztveramus un mācību procesu uzdizainēt tik smalki, ka dalībniekiem šī pieredze šķiet kā viegls, atbalstošs un jā, arī jautrs izaugsmes piedzīvojums. Pēc Ulda mācībām man vienmēr ir sajūta, ka esmu palicis daudz labāks cilvēks! Viennozīmīgi vienas no manām vislabākajām sadarbības pieredzēm!”

Andris Gribusts
Andris Gribusts
Lielvārds, Valdes priekšsēdētājs

Idejas un zināšanas, kas iedvesmo

“Ulda Pāvula vadībā, komandas mācībās iegūtās radošās idejas un zināšanas ikdienas darbam ar komandu un komunikācijai ar kolēģiem, iedvesmo ikvienu apmācību dalībnieku. Uldis ar fantastisku aizrautību iesaista visus dalībniekus praktiskās nodarbībās, jēgpilnās diskusijās un ar lieliskiem praktiskajiem piemēriem mudina ikvienu dalībnieku atziņai – visvērtīgākie risinājumi ir tie, kurus ieraugām un līdz kuriem darba procesā nonākam paši. Paldies par ieguldīto darbu, veidojot un īstenojot mācības AE Partner komandām!”

Jolanta Pavītola
AE Partner, prokūriste un CHRO

Atbalsts stratēģijas izstrādei

“Veselības ministrija 2022.gadā vidēja termiņa stratēģijas izstrādes atbalstam un darbnīcu moderēšanai uzrunāja un turpināja sadarbību ar organizāciju psihologu Uldi Pāvulu. Radošas sadarbības rezultātā tika nodrošināts atbalsts stratēģijas izstrādei - gan vadot tiešsaistes darbnīcas vadītājiem uz darbiniekiem, kuru laikā apkopoti, pārrunāti un izvērtēti priekšlikumi svarīgākajiem stratēģijas elementiem, gan novadīta fokusgrupa ministrijas resora padotības iestāžu vadītājiem, kuras ietvaros diskutēts par ministrijas prioritātēm un vīziju. Milzīgs paldies par sadarbību!”

Baiba Brasliņa
Baiba Brasliņa
Veselības ministrija, Personāla un dokumentu pārvaldības departamenta direktore

Vērsts uz attīstību un rezultātu

“Sadarbība ar Uldi Pāvulu dažāda veida un mēroga projektos LMT ir jau vairāk kā 10 gadus. Uldis ir piedalījies gan LMT rebrendinga, gan zīmola revitalizācijas projektos, veidojis un novadījis dažāda veida apmācības kā vadītājiem tā speciālistiem, kā arī veicis apjomīgu sadarbības izpētes projektu. Augsti novērtējam Ulda zināšanas un pieredzi kā organizāciju psihologam, kā arī neizsīkstošo interesi par jaunākajām tendencēm, pētījumiem un aktualitātēm pasaulē šajā jomā. Uz attīstību un rezultātu vērsts, aktīvs, enerģisks un iedvesmojošs. Tikai pozitīva sadarbība, kuru noteikti turpināsim.”

Žozita Beresņeva
Žozita Beresņeva
LMT, Personāla vadības direktore

Sāksim sarunu